top of page
Search

Vaktsiinikahjustusega Laste Vanemate Ühing saatis Eesti koolidele kirja


Vaktsiinikahjustusega Laste Vanemate Ühing saatis Eesti koolidele kirja "Ravilepingu sõlmimise tingimustest HPV vaktsiini osas", milles tuletatakse meelde informeeritud nõusoleku olulisust ning hoiatatakse HPV vaktsiini Gardasil 9 ohtlike kõrvalmõjude eest..


Kirjas tuuakse välja vaktsiini kõrvalmõjude nimekiri, mis on märgitud eestikeelsel vaktsiini infolehel ning mis on avaldanud vaktsiini tootja GSK ametlikul infolehel. Kiri selgitab, et informeeritud nõusolek vastab võlaõigusseaduse §766 toodud tingimustele juhul, kui nõusoleku andja on igakülgselt informeeritud

tervishoiuteenuse otstarbest, võimalikest tagajärgedest ning kaasnevatest ohtudest.


Kuna HPV vaktsiin on Soomes olnud juba mõnda aega kasutusel, siis kirjas on refereeritud Soome lastevanemate kirja ministrile:

"Kõikides riikides, kus HPV vaktsiin on kasutusel, on noortel olnud märkimisväärseid invaliidistavaid sümptomeid, nagu näiteks teadvusekaotuse hood, krooniline valu, motoorsed häired nagu krambid ja lihastõmblemine ilma epilepsiata, halvatus, lihasnõrkus, unehäired, ebaharilik väsimus ja hormonaalsed häired. Tõsistest toimetulekut oluliselt kahjustavatest ja isegi surmaga lõppenud juhtumitest oleme leidnud infot kontrollitud teaduslikest väljaannetest. Osad tüdrukud on muutunud voodihaigeks ja katkestanud koolitee."


Tutvu kirja sisuga siin31.01.2018

Ravilepingu sõlmimise tingimustest HPV vaktsiini osas


Lp. Kooli juhtkond ja kooli tervishoiuteenuse osutaja,


Pöördume Teie poole, et aidata Teil ellu viia seadusest tulenevaid kohustusi, vältida levinud vigu ja neist tulenevaid tagajärgi õpilastele tervishoiuteenuste osutamisel.


Alates 1. jaanuarist 2018 on immuniseerimiskavas uus vaktsiin HPV viiruse vastu, mis on mõeldud 12-14 aastaste tüdrukute vaktsineerimiseks koolides. Eestis võetakse kasutusele ravimtootja Merck vaktsiin nimetusega Gardasil 9.


Õpilastele tervishoiuteenuste osutamisel on oluline tähele panna, et igasugune alaealise kehalisse puutumatusse sekkumine vajab lapsevanema informeeritud nõusolekut (kui tegemist ei ole vältimatu abiga). Nõusolek vastab võlaõigusseaduses1 (edaspidi VÕS) § 766 toodud tingimustele juhul, kui nõusoleku andja on igakülgselt informeeritud tervishoiuteenuse otstarbest, võimalikest tagajärgedest ning kaasnevatest ohtudest.


Meile on teada, et osades koolides juba jagatakse liigselt lihtsustatud ja eksitavat informatsiooni antud vaktsiini kohta