top of page

20 küsimust arstile 

20 küsimust, mida tuleks kindlasti küsida, enne kui lubada vaktsineerida iseennast või oma last:

1. Millised koostisained sisalduvad selles vaktsiinis?

2. Kas kõigile neile ainetele on tehtud ohutustestid, nii üksikute ainete kui nende erinevate kombinatsioonide osas? Kes on olnud testide teostaja, kas on võimalik lugeda ohutustestide tegemise metoodika kirjeldust ja tulemusi?

3. Milline on halvim kõrvalnäht, mis selle vaktsiiniga kaasneda võib?

4. Kas on inimesi või näidustusi, kelle/mille puhul ei tohiks seda vaktsiini kasutada? Miks?

5. Millised on minu õigused kui see vaktsiin peaks minule või minu lapsele kahjulikult mõjuma?

6. Mida peaksin tegema kui minul või mu lapsel avaldub peale vaktsineerimist selle kahjulik toime või kõrvalnäht?

7. Kas eksisteerivad ohutusuuringud kahe või enama vaktsiini samaaegse kasutamise osas? Kas on teada uuringute teostaja, metoodika, tulemused?

8. Kas on tehtud uuringuid võrdlemaks vaktsineeritute ja mittevaktsineeritute tervislikku seisundit pikema aja vältel alates vaktsineerimise hetkest? Kas on teada uuringute teostaja, metoodika, tulemused?

9. Kas sel on mingit tähtsust, kui minu pere liikmetel on varem esinenud soovimatuid reaktsioone või kõrvalnähte vaktsineerimisele, autoimmuun- või allergilisi reaktsioone?

10. Kas arst võetakse isiklikult vastutusele kui antud vaktsiin peaks kahjustama mind või minu last? Kas vaktsiini tootja vastutab võimalike kahjulike tagajärgede eest? Kas valitsus on kunagi maksnud kompensatsioone vaktsiinist põhjustatud surmajuhtumi või tervisekahjustuse eest? Kui on, siis kui suurtes summades?

11. Kas on teadaolevaid antud vaktsiini ohutusuuringuid, mida ei ole rahastatud vaktsiini tootja, vaktsiini patendi omaniku ega vaktsiini kasutuselevõtu eest vastutava ametkonna poolt?

12. Kui jah, siis mis on nende uuringute käigus selgunud? Millised on uuringud, mis kinnitavad, et antud vaktsiin ei põhjusta vähki ega geneetilisi häireid, ei oma kahjulikku mõju lootele või viljakusele? Kõigi vaktsiinide teabelehtedel on klausel 13.1: Antud vaktsiini puhul pole kunagi testitud selle kantserogeensust, mutageensust, teratogeensust (bioloogiliste väärarengute põhjustamist), ega pärssivat mõju viljakusele.

13. Milline on statistika laste vaktsineerimisjärgsete surmade, kahjustuste ja puuete osas meie riigis? Kui palju on teavitusi vaktsineerimise soovimatutest tagajärgedest?

14. Kui palju on vastuolulisust seonduvalt vaktsiinidega meie riigis?

15. Kuidas kompenseeritakse lapse surm peale vaktsineerimist? Kes tasub ravi- ja rehabilitatsioonikulud, kui lapsel ilmneb vaktsineerimise järgselt mingi puue või muud tervisekahjustused?

16. Kas meie riigis läbivad arstid koolituse vaktsiinikahjustuste osas? Mida nad vaktsiinikahjustustest teavad? Kas nad on teadlikud 248 tõsisest haigusest, muust tervisehäirest ja puudest, ka surmast vaktsiini tagajärjel, mida on kirjeldatud üle maailma tehtud erinevate uuringute põhjal ja avaldatud 498 korral ainuüksi nö. peavoolu väljaannetes?

17. Mida teavad arstid meie riigis tervisest? Kas nad teavad, et lapseeas läbi põetud palavikuga põletikulised ja lööbenähtudega haigused formeerivad lapse immuunsüsteemi ning mõjuvad seeläbi ennetavalt hilisemate krooniliste ja degeneratiivsete haiguste, sealhulgas vähi tekkele?

18. Kui palju konkreetselt minu arst teenib vaktsineerimise pealt? Kas tal on eesmärk ja stiimul vaktsineerimiseks?

19. Kas minu arst teab, kuidas vaktsiinikahjustuse puhul tuleb käituda ja kuidas seda kahjustust ravida? Kas ta on üldse pädev tegelema vaktsiinikahjustustega, kui ta tegelikult isegi ei tunnista vaktsiini kahjulikkust?

20. Ja kõige viimane küsimus: Kas mina olen valmis aktsepteerima lapse vaktsineerimisejärgset surma või püsivat, eluaegset puuet?

Beebi nahk punane ja kare
vaktsiinikahjustus.png
vaktsiinikahjustus 2.png
vaktsiinikahjustus 3.png
Nahalööve pärast vaktsineerimist
Lapse jalg pärast vaktsineerimist paistes
Atoopiline dermatiit pärast rotavaktsiini
bottom of page