top of page
shutterstock_590221154_edited_edited_edi

Aita meil aidata!

ÜHESKOOS SUUDAME ROHKEM

Vaktsiinikahjustusega Laste Vanemate Ühing

IBAN EE227700771003450737

LHV Pank SWIFT LHVBEE22

Toeta helistades:

9009905  5€

9009925  25€

         

   Ühingu põhikirjalised EESMÄRGID

1.1.1.      Vaktsiinikahjustusega laste vanemate ja täiskasvanute ühendamine, toetamine ja huvide kaitse

1.1.2.      Ühiskonna teadlikkuse tõstmine vaktsiinidest, loomulikust immuunsusest ja terve olemisest

1.1.3.      Laste ja täiskasvanute tervise kaitsmine vaktsiinide soovimatute kõrvalmõjude eest

1.1.4.      Riiklike otsuste mõjutamine vaktsiinide osas

1.1.5.      Eestlaste tervisekäitumise looduslähedasemaks muutmisele kaasa aitamine

            Ühingu põhikirjalised TEGEVUSED

1.1.1.      Vaktsiinikahjustusega laste vanemate ja täiskasvanute ja teiste teemast huvitunute koondamine, suhtlusvõrgustike loomine ja haldamine

1.1.2.      Reklaam, koolitused ja teavitustöö erinevatele sihtgruppidele

1.1.3.      Materjalide koostamine, publitseerimine ja jagamine

1.1.4.      Uurimistööd, küsitlused, analüüsid

1.1.5.      Vaktsiinikahjustuse juhtumite nõustamine

1.1.6.      Eksperthinnangute ja õigusabi organiseerimine

1.1.7.      Ühingu sihtgrupi õiguste esindamine kolmandate isikute ees ning Juhatuse otsusel kohtus

1.1.8.      Rahvusvaheline koostöö

1.1.9.      Vahendite hankimine ja annetuskampaaniate, heategevusürituste korraldamine ning tasuliste teenuste osutamine

1.1.10.  Võimalusel ja Juhatuse otsusel Ühingu sihtgrupile materiaalse abi, sotsiaaltoetuste või muude rahaliselt hinnatavate soodustuste jagamine nende elukvaliteedi parandamiseks

1.1.11.  Majandustegevuse teostamine

1.1.12.  Muud tegevuste läbiviimine eesmärkide saavutamiseks

bottom of page