top of page
Search

Tekkinud kahtlused HPV vaktsiini efektiivsuse osas

Suurbritannia Vähiuuringute pressiteate kohaselt on 54% võrra järsult tõusnud emakakaela vähki haigestumine 24-29-aastaste vanusegrupis. See on vanusegrupp, kes esimeste seas Inglismaal HPV vaktsiini sai. (https://www.cancerresearchuk.org/about-us/cancer-news/press-release/2020-01-22-cervical-cancer-progress-falters-as-screening-uptake-hits-record-lows)


Jaanuaris 2020 avaldati analüüs teadusajakirjas The Journal of the Royal Society of Medicine, kus hinnati 12 avaldatud 2. ja 3. faasi Cervarix ja Gardasil HPV vaktsiinide randomiseeritud kontrollitud efektiivsusuuringut ( https://www.rsm.ac.uk/media-releases/2020/doubts-raised-about-effectiveness-of-hpv-vaccines/).


Newcastle Ülikooli ja Queen Mary Londoni Ülikooli teadlased, kes analüüsi teostasid, leidsid mitmeid metodoloogilisi probleeme 2. ja 3. faasi efektiivsuskatsetes, mis tekitasid kahtlusi HPV vaktsiini efektiivsusest arusaamise osas.


Teadlased leidsid, et uuringud polnud loodud eesmärgiga identifitseerida emakakaelavähki, mis areneb väga aeglaselt mitme aastakümne jooksul. Naisi jälgiti katsetel kuni 6 aastat või isegi vähem aega, ühes katses jälgiti naisi veidi alla 9 aasta. Kuigi teadlased leidsid tõendeid, et vaktsineerimine hoiab ära madala esinemissagedusega rakumuutusi, lisasid nad, et see pole kliiniliselt oluline, kuna mingit ravi ei anta.


Dr Claire Rees, üks juhtivuurijatest ütles: „ Uuringutes on ilmselt üle hinnatud efektiivsusnäitajaid kombineerides kõrge esinemissagedusega emakaela haigust ja madala esinemissagedusega emakakaela muutusi, mida esineb tihti, kuid need paranevad spontaanselt ilma meditsiinilise sekkumiseta. Teadlased leidsid, et ei ole piisavalt infot, et selgelt järeldada, et HPV vaktsiin hoiab ära kõrge esinemissagedusega ebatavalised rakumuudatused, mis võivad välja areneda emakakaela vähiks.


Dr Rees lisas, et ebatavalised rakumuudatused on ilmselt nendes uuringutes üle diagnoositud, kuna emakakaela tsütoloogia oli teostatud 6 -12. kuul, mitte igal 36. kuul, nagu tavasõeluuringu intervall ette näeb. See tähendab samuti, et uuringutes võidi üle hinnata vaktsiini efektiivsust, sest mõned emakakaela muudatused on paranenud spontaanselt.“

Lisaks leidsid teadlased, et uuringutes osalenud naised oli vanemad, kui täna vaktsiini saajate sihtrühm.


Professor Allyson Pollock, analüüsi kaasautor, soovitab naistel osaleda regulaarsetel emakakaelavähi sõeluuringutel. Ta lisas, et on olemas hea tõendus, et emakakaelavähi sõeluuring vähendab oluliselt riski haigestuda emakakaela vähki vaatamata sellele, kas nad on vaktsineeritud või mitte.

767 views0 comments

Comments


bottom of page